Adress till tidskriften:
Tidskriften ALE
c/o Landsarkivet i Lund
Box 2016
220 02 Lund
Bli medlem:
Plusgiro: 24 68 31 - 2
IBAN: SE46 9500 0099 6042 0246 8312
BIC: NDEASESS
Medlemsavgift: 250 kr. sätts in på
vårt plusgiro.
Medlem får 4 tidskrifter per år mm.
E-post till Redaktören:
gert_jeppsson[snabela]hotmail.com

E-post till Webbmaster:
anders.persson1947[snabela]gmail.com
Föreningen stöds av:
Programsupport 300procent AB Logo
Programsupport 300 procent AB
Till hemsida - Klicka här