Adress till tidskriften:
Tidskriften ALE
c/o Historiska Museet
Kraftstorg 1
223 50 Lund
Till hemsida - Klicka här
Bli medlem:
Plusgiro: 24 68 31 - 2
IBAN: SE46 9500 0099 6042 0246 8312
BIC: NDEASESS
Årsavgift 2021: 250 kr. betalas till plusgirot.
Medlem får 4 tidskrifter per år mm.
E-post till Föreningen:
Till kontaktformulär - Klicka här
E-post till Redaktören:
karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se
E-post till Webbmaster:
anders.persson1947[AT]gmail.com
Föreningen stöds av:
Programsupport 300 procent AB
Till hemsida - Klicka här