Tidskriften ALE

Denna sida är uppdaterad 2021-06-30 av Anders PerssonTidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Historiska Museet i Lund och här återfinner du information om föreningen och dess aktiviteter samt tips om sådant som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Genom ett ekonomiskt stöd 2016 från företaget Euro Finans AB i Lund kunde ALE 1961 - 2011 som PDF-filer göras direkt tillgängliga på denna hemsida.  Idag 2020-09-19 kan du här läsa och söka i ALEs samtliga 242 nummer för perioden 1961 - 2015: Klicka på länken "ALE 1961- 2015" till vänster. Som en nyhet kan också meddelas att hemsidans "Länkar" till vänster till olika bra hemsidor nu uppdaterats och kompletterats.

Som en nyhet vid årskiftet 2015/2016 kunde styrelsen meddela att ett mångårigt projekt var är under förverkligande.  ALE 1961-2015 finns 2020-09-19 tillgängliga som 242 st. sökbara PDF-filer på en Linux-server, en lösning som möjliggjorts genom  sponsring från näringslivet. För detta se länkarna nederst. Därigenom blir ALE 1961 - 2015 lätt tillgänglig för skolor, forskare, en allmänhet  med flera med intresse för Skånes, Hallands och Blekinges (också Bornholms) historia mm.

För att kunna läsa eller ladda ner viss information i form av PDF-filer kan man behöva AcrobatReader. För att installera detta program klicka på denna länk.Installera senaste versionen av Acrobat Reader (svensk).

En avsikt med vår hemsida är att du som prenumerant av Ale och medlem av föreningen lätt ska kunna få tillgång till aktuell information. En annan är att skapa en kontaktyta mot medlemmarna, som via vår hemsidas uppgifter om postadresser, telefon eller e-mail etc. lätt ska kunna finna rätt kontaktperson.