Redaktionen

Denna sida är uppdaterad 2021-08-31 av Anders Persson


Publicering i ALE - redaktör och redaktionskommitté
Manuskript till artiklar för ALE skickas per E-post till tidskriftens redaktör. Författare av uppsatser publicerade i ALE erhåller fr.o.m. 2019 års utgåvor 5 häften av respektive nummer på papper samt 1 »digitalt särtryck» i form av en PDF-fil med "bokmärken" att fritt distribuera per E-post etc.
Redaktör      
Karin Gustavsson
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Fil. dr karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se +46733607425
Redaktionskommitté      
Göran Larsson F. museichef  goran.pe.larsson[AT]gmail.com  +46708384503
Sten Skansjö Professor emeritus  sten.skansjo[AT]telia.com  +46704822308