Redaktionen

Denna sida är uppdaterad 2018-05-16 av Anders PerssonPublicering i ALE - redaktör och redaktionskommitté

Manuskript till artiklar för ALE skickas per brev eller e-mail till tidskriftens redaktör. Författare till publicerade artiklar erhåller 25 st. särtryck av numret ifråga och dessutom den "odödlighet" som det innebär att få var med i den illustra skara av författare som genom åren förekommit i föreningens tidskrift. Om ni skickar en artikel per brev så bifoga om möjligt också manustexten i digital form på en CD eller USB-minne etc.
       
Redaktör      
Gert Jeppsson
Vapenkroken 38
226 47 LUND
F. Universitetslektor gert_jeppsson[snabela]hotmail.com 046 - 12 58 72
070 - 278 83 65
+4670278836
       
Redaktionskommitté      
Lars Berggren Professor lars.berggren[snabela]hist.lu.se 070 - 278 70 11
+46702787011
Elisabeth Reuterswärd Fil. dr   elisabeth.reutersward[snabela]gmail.com  070 - 730 78 40
+46707307840
Göran Larsson F. museichef   goran.larsson[snabela]malmo.se  070 - 838 45 03
+46708384503
Sten Skansjö Professor emeritus sten.skansjo[snabela]telia.com 0704 - 82 23 08
+46704822308
Bengt Söderberg Fil. dr bengt.soderberg[snabela]shmm.se 0733 - 89 82 16
+46733898216