Aktiviteter

Denna sida är uppdaterad 2020-04-14 av Anders PerssonALE-UTFLYKT MED BUSS TILL NORDÖSTRA SKÅNE - HAR ÄGT RUM
OBS! Lördagen den 31 augusti 2019

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se

OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev:  (Senast lördagen 10 augusti 2019) till ordf.
Se "blankettdel" i med ALE 2019 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utskrift av anmälan med utflyktsguide:
Utskrift av utflyktsguiden med anmälan som pdf-fil - Klicka här

ALE Utflykt 2019


ALE-UTFLYKT MED BUSS TILL HALLAND - HAR ÄGT RUM
OBS! Söndagen den 2 september 2018

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se

OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev:
Se "blankettdel" i med ALE 2018 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utskrift av utflyktsguiden:
Utskrift av utflyktsguiden som pdf-fil - Klicka här

Utskrift av programmet:
Utskrift av programmet som pdf-fil - Klicka här
ALE-UTFLYKT MED BUSS TILL NORDSJÄLLAND - HAR ÄGT RUM
Lördagen den 2 september 2017

Anmälan per e-post:
bengt.soderberg[snabela]arkeologerna.com


Anmälan per brev:
Bengt Söderberg
Arkeologerna
Odlarevägen 5
226 60 LUND

Utskrift av programmet:
Texten nedan om höstutflykten 2017 för utskrift (pdf-fil)

ÅRSMÖTE 2016 ONSDAGEN DEN MAJ KL. 18.00 - HAR ÄGT RUM

Kallelsen i PDF-format för utskrift
  (134 KB)
Verksamhetsberättelsen för utskrift
  (84 KB)

Föreningens årsmöte 2016 äger rum i universitets humanistcentrum Lux, Sal B152.
Helgonavägen 3, gå till entré A, väl inne finner ni sal B152 på vänster hand.

Hitta dit klicka till höger: Helgonavägen 3 - LundHöstutflykter 1961-2016 - Dokumentation

Öppna dokumentet - Klicka härHÖSTUTFLYKTEN 2016 - Har ägt rum
Ale-utflykt med buss i Skåne
Lördagen den 26 augusti 2016


Information om höstutflykten i Skåne - klicka här
HÖSTUTFLYKTEN 2014 - Har ägt rum
Ale-utflykt med buss till Blekinge
Lördagen den 6 september 2014Utskrift av programmet: Texten nedan om höstutflykten 2014 för utskrift (pdf-fil)

ALE Utflykt 2014ÅRSMÖTE 2014
TISDAGEN DEN 22 APRIL KL. 19.00


Föreningens årsmöte har ägt rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Kallelsen i PDF-format för utskrift
  (220 KB)

Efter årsmötet föreläser Göran Larsson, chef för Malmö museer, över ämnet:

"Trekungamötet och Baltiska utställningen i Malmö 1914"

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
 7. Fastställande av balansräkning för 2013
 8. Revisionsberättelse för verksamheten 2013
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års förvaltning
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 14. Utseende av valberedning
 15. Fastställande av årsavgiften för 2015
 16. Information om höstutflykten
 17. Information om tidskriften Ale
 18. Övriga frågor

 19. Varmt välkomna!
  STYRELSEN
  Lars Berggren
  Ordförande


HÖSTUTFLYKT 2013
Medlemsutflykt till Bornholm Lördagen den 31 augusti 2013Utskrift av programmet: Texten nedan om höstutflykten 2013 för utskrift (pdf-fil)

År 2004 besökte föreningen Bornholm under en endagsresa, som då främst inriktades
på de norra och västra delarna av ön. Nu är det dags att uppleva de centrala, östra och
södra delarna av den natursköna och kulturhistoriskt intressanta ön. Vi kommer att få
ytterst sakkunnig guidning av Birgit och Henning Bender, bosatta på Bornholm: Birgit
är svensk historiker och har bl.a. verkat som stadsarkivarie i Malmö, medan Henning är
dansk historiker, tidigare direktör för det danska utvandrararkivet och för Bornholms
forskningscenter; han har bl.a. undersökt den svenska invandringen på Bornholm,
vilket redan är bekant for föreningens medlemmar genom hans uppmärksammade
artikel i Ale 2012:3 och hans föredrag på föreningens årsmöte i Lund i april 2013.

Program:
08.00. Efter individuell transport till Ystad samlas vi vid terminalen för
Bornholmsfärjan. Avgång från Ystad 08.30, ankomst till Rønne ca 09.50.
Ombord finns möjlighet till förmiddagsfika (på egen bekostnad).

10.00: Från Rønne går turen i buss över Nylars rundkyrka till Åkirkeby kyrka.
Därefter till Ekkodalen (Gammelborg) och genom Almindingen till Lilleborg.

Cirka 12:15: Lunch på Fru Petersens Café.

13.30: Över Nya Sverige går vägen till Østermarie Gamle Kirke och via Bølsted och
Listed till Svaneke. Därefter till Nexø (bl.a. med "Svenskehusene").

Söderut mot Snogebæk, där vi siktar på att inta eftermiddagsfika.
Sandflyktens Bornholm uppmärksammas vid Dueodde. Därefter besöker vi Rispebjerg
vid Povlsker med anläggningar från sten-, brons- och järnålder (inkl. en ringborg från
vikingatiden), och vidare från medeltiden fram till en cementanläggning från 1860-talet
för inkallade svenska arbetare.

Via Søndre Landevej tillbaka till Rønne, där färjan avgår 18.30 och ankommer
till Ystad ca 19.50.

Anmälan till Ales utfärd lördagen 31 augusti 2013
Pris: 480 kronor (SEK) per person, att betala kontant på bussen.
Anmäl senast den 6/8 till kassör Solveig Fagerlun via e-post:
solveig.fagerlund@telia.com (då kommer bekräftelse som svar).
Även telefonanmälan kan fungera: tel. 0733-846405. Anmälan är bindande.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn...
Ange följande uppgifter i din anmälan: namn på varje deltagande som anmäls, liksom
adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress.


ÅRSMÖTE 2013 - HAR ÄGT RUM
TISDAGEN DEN 23 APRIL KL. 19.00


Föreningens årsmöte äger rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Kallelsen i PDF-format för utskrift
  (52 KB)

Efter årsmötet föreläser Mag. art. Henning Bender över ämnet

"Indvandringen til Bornholm fra de skånske landsdele og Småland 1850 1920"

Bender har tidigare varit direktör för det danska utvandrararkivet, stadsarkivarie
i Aalborg och direktör för Bornholms forskningscentcr (CRT) i Nexö.


Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
 7. Fastställande av balansräkning för 2012
 8. Revisionsberättelse för verksamheten 2012
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 års förvaltning
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 14. Utseende av valberedning
 15. Fastställande av årsavgiften för 2013
 16. Information om höstutflykten
 17. Information om tidskriften Ale
 18. Övriga frågor

 19. Varmt välkomna!
  STYRELSEN
  Sten Skansjö
  Ordförande

  Informationen är utlagd i efterhand. (Kallelse var utsänd med ALE 2013:1 i tid.)
  2012-05-07 kl. 13.15 av Anders PerssonHÖSTUTFLYKT 2012
Medlemsutflykt med buss i lundabygden Lördagen den 1 september 2012Utskrift av programmet: Texten nedan om höstutflykten 2012 för utskrift (pdf-fil)

Program (med reservation för ev. ändringar):


År 2012 är utgivningsår för ett antal nya bokverk som belyser såväl staden Lunds som omgivningarnas historia, däribland Dalby kloster, kyrka och kyrkby. Ständigt aktuellt är Uppåkra, Lunds föregångare. Föreningens exkursion avser att belysa detta och hoppas ge en del nya perspektiv på gamla, för många säkert väl kända miljöer.

Ciceroner: Lars Berggren, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Bengt Söderberg, Asa Ahlklo Klintborg, Göran Larsson

09.00: Start från Lund (från turistbusshållplatsen vid Bangatan/Clemenstorget) Lund:
Vi rullar genom Lunds huvudstråk och uppmärksammar stadens särart genom dess långa historia; den medeltida storhetstiden, reformationens nedångstid, universitetets tillkomst, den stillsamma stifts- och universitetsstaden, industristaden efter mitten av 1800-talet; de storslagna planerna på en framtida stadstillväxt...

Uppåkra:
Den månghundråriga centralplatsen från järnålder (inklusive vikingatid) söder om Höjeå är unik i nordiskt sammanhang, en "preurban stadsbildning": maktcentrum, handels- och tillverkningscentrum, kultcentrum mm. De senaste årens grävningsledare, Bengt Söderberg, guidar oss över fälten med lämningar.

Dalby:
år 2010 hölls en internationell forskarkonferens kallad "Locus celebris. Dalby kyrka, kloster och gård". En omfattande publikation med konferensbidrag beräknas utkomma i slutet av augusti 2012. En av deltagarna i konferensen, Sten Skansjö, kommer att förmedla några perspektiv från konferensen.

Genarp:
Den unika 1500-talskyrkan från adelns storhetstid betraktas här i ett socialt och kulturellt perspektiv. Gert Jeppsson och Sten Skansjö berättar.

Alnarp: Lunch på Restaurang Alnarp
Efter lunchen guidar oss fil, dr Asa Ahlkl Klintborg, SLIU Alnarp, i Alnarpsmiljön och presenterar några tankar från sin avhandling: Åkerns blomma: Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-taleL Skåne (2012).

Svenstorp och slaget vid Lund:
Göran Larsson, Gert Jeppsson

1800 (ca): Ankomst till Lund.

Anmälan till Ales utfärd lördagen 1 september 2012
Pris; 300 kronor per person, att betala kontant på bussen.
Anmäl senast den 2018 till ordf Lars Berggren via e-post lars.berggren&hist.lu.se (Då kommer bekräftelse som svar). även telefonanmälan kan fungera: tel. 0761-48 41 42.
Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat, först till kvarn....
Ange följande uppgifter i din anmälan.
Namn, antal deltagande, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress


ÅRSMÖTE 2012
TORSDAGEN DEN 26 APRIL KL. 19.00


Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Kallelsen i PDF-format för utskrift
  (93 KB)

Efter årsmötet föreläser fil. dr Bengt Söderberg över ämnet: "Ales stenar och arkeologin - vad vet vi?" Bengt, som är arkeolog och styrelsemedlem i föreningen, har just avslutat en stor sammanställning av vad som har skett inom forskningen kring detta flaggskepp bland skånska fornlämningar. Bildspel.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
 7. Fastställande av balansräkning för 2011
 8. Revisionsberättelse för verksamheten 2011
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 års förvaltning
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 14. Utseende av valberedning
 15. Fastställande av årsavgiften för 2013
 16. Information om höstutflykten
 17. Information om tidskriften Ale
 18. Övriga frågor

 19. Varmt välkomna!
  STYRELSEN
  Sten Skansjö
  Ordförande

  Informationen utlagd: 2012-04-01 kl. 18.20 av Anders PerssonHöSTUTFLYKT 2011
Ale-utflykt med båt och buss i biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Kristianstadsslätten
Lördagen den 27 augusti 2011


Utskrift av programmet: Texten nedan om höstutflykten 2011 för utskrift (pdf-fil)

Ciceroner: Jan Olsson, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Jimmy Juhlin Alftberg

Program:

08.30: Start från Lund (från turistbusshållplatsen på Järnvägsgatan, nära Clemenstorget). Vi kör E22 raka vägen till Kristianstad, och landar på östra sidan av Helgeå, dvs. i stadskärnan, mellan Tivolibadet och Tivoliparken. Detta blir en mötesplats, där övriga deltagare kan ansluta. På västra sidan av ån, vid Naturum Vattenriket finns gratis bilparkering, varifrån man kan promenera över träbron till mötesplatsen vid Stora Safaribåten.

09.40: Vi går ombord på denna båt, som kan ta 55 sittande passagerare (under tak om vädret är tveksamt). Skepparen Jan Olsson, som även är utbildad landskapsvetare, för oss därefter ut i Vattenriket i sitt stabila och tystgående fartyg. Han berättar om biosfärområdets natur- och kulturvärden, interfolierad av historikerna Gert Jeppsson och Sten Skansjö. När vi gått ombord serveras kaffe och fralla. Vi gör ett strandhugg vid Lillö borgruin, går in i borganläggningen och diskuterar borgens ålder, ägare och funktioner. Vi åker därefter upp i Araslövssjön innan vi återvänder till Kristianstad efter cirka tre timmar.

Ca 12.45: Efter debarkering en kort promenad (250 meter) till Restaurang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, där vi intar vår lunch (varmrätt, sallad, öl/vatten, kaffe).

Ca 14.00–16.30: Rundtur i buss på Kristianstadsslätten, Sveriges största sandslätt. Denna bygd utmärks bl.a. av sina praktfulla romanska kyrkobyggnader, liksom flera borgar och slott, men den har tidvis och återkommande varit svårt plågad av sandflyktsproblem. Vi passerar ett antal medeltidskyrkor och besöker någon av dem (t.ex. Norra åsums kyrka). Medeltidsstaden åhus besöks, bl.a. med ruinen av ärkebiskopspalatset. I Vittskövle uppmärksammar vi byn med kyrkan och platsen för en nyligen undersökt medeltida borglämning samt, förstås, det praktfulla renässansslottet från cirka 1550.

Ca 16.30 – 18.00: Via Kristianstads centrum återvänder vi till Lund.

Pris: 480 kronor, som betalas kontant på bussen; påstigande i Kristianstad betalar 450 kronor. Priset är något högre än vanligt vid våra utflykter, men här inbegrips alltså inte bara buss och lunchkostnader utan även en tre timmars båtfärd (med fika) i Vattenriket.

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat till 55 (båtens kapacitet). Anmäl senast den 15/8 till ordf. Sten Skansjö, helst via e-post: sten.skansjo&telia.com (då kommer snabb bekräftelse). även telefonanmälan fungerar: tel. 046-14 15 15 el. mobil: 070-48 22 308. I tredje hand kan postadress användas: Kulramsvägen 5D, 224 67 Lund (men då meddelas inga bekräftelser; om resan är fulltecknad lämnas dock meddelande om detta per telefon). Vid anmälan meddela: namn på alla anmälda deltagande, adress, telefon, mobilnummer och e-postadress.


VäLKOMNA MED ANMÄLAN!
STYRELSEN

Till tidigare äldre sida om föreningens Aktiviteter