Årsmöte 2019-05-15

Denna sida är upplagd av Anders Persson 2019-04-24 med kallelsen till årsmötet.OM ÅRSMÖTET 2019 ONSDAGEN DEN 15 MAJ KL. 18.00 - ÅRSMÖTET HAR ÄGT RUM

Kallelsen till årsmötet i PDF-format för nedladdning och utskrift  - 68 KB

Föreningens årsmöte 2019 ägde rum onsdagen 15 maj 2019 i Lunds universitets humanistcentrum Lux, Sal C121.  Helgonavägen 3, gå till entré A, väl inne finner ni sal C121 på bottenplanet.

Hitta dit klicka till höger: Helgonavägen 3 - Lund

Varmt välkomna!
ALE:s styrelse