GDPR - Meddelande

Denna sida är uppdaterad 2018-05-24 av Anders Persson


GDPR - Om radering av digitalt lagrade medlemsuppgifter

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft inom hela EU. Dataskyddsförordningen ställer nya krav på behandlingen av personuppgifter. Föreningen arbetar för att säkerställa att grundsyftet med denna nya dataskyddsförordning uppfylls, d.v.s. att alla registrerade medlemmar får tillräcklig information för att förstå hur medlemmarnas elektroniska personuppgifter hanteras.

Föreningen ska hantera elektroniska personuppgifter enligt GDPR på ett korrekt och säkert sätt. Du har därför här, när ditt medlemskap upphört, möjlighet att med vårt "avregistreringsformulär" begära att digitalt lagrade medlemsuppgifter om dig raderas.

Starta formuläret om radering av digitalt lagrade medlemsuppgifter