De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening - Styrelsen

Denna sida är uppdaterad 2021-06-19 av Anders Persson


Styrelsen
    Öppna PDF-fil för Styrelse & Au 2021 - 2021 enligt nedan - Klicka här

Styrelse & AU2021 - 2022
Funktion Styrelsemedlem Profil E-post Telefon
Styrelse - 01
Ordförande
Björn Magnusson Staaf,
Malmö
Lunds Universitet - Avdelningen för ABM och digitala kulturer, docent, universitetslektor, arkeolog
Mer info
bjorn.magnusson_staaf[AT]kultur.lu.se +46768785686
Styrelse - 02
Vice Ordför-
ande
[ALE:s redak-
tionskommitté]
Göran Larsson,
Lund
Malmo Museer - f. museichef, historiker
Mer info
goran.pe.larsson[AT]gmail.com +46708384503
Styrelse - 03
Sekreterare
Bodil Persson,
Fjälkinge
Medicinhistoriker, fil. dr, leg. läkare,
Mer info
bodil.53347[AT]gmail.com +46767767136
Styrelse - 04
[Webbmaster]
Anders Persson,
Lund
Historiker, VD, fil. kand,
Mer info
anders.persson1947[AT]gmail.com +46706445820
Styrelse - 05
Skattmästare
[ALE:s redak-
tionskommitté]
Kenth Hansen,
Lund
Arkeolog, fil. dr,
Mer info
hansen.kenth[AT]gmail.com +46706574177
Styrelse - 06
Redaktör
[ALE:s redaktör]
Karin Gustavsson,
Lund
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, arkivchef - fil. dr
Mer info
karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se +46702788365


Styrelse övriga2021 - 2022
Funktion Styrelsemedlem Profil E-post Telefon
Styrelse - 07
Styrelsmed-
lem
Tomas Germundsson,
Lund
Lunds Universitet - Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, professor
Mer info
tomas.germundsson[AT]keg.lu.se +46462228421
Styrelse - 08
Styrelsemed-
lem
Mikael Henriksson,
Ronneby
Blekinge Museum - 1:e antikvarie, arkeolog
Mer info
mikael.henriksson[AT]blekingemuseum.se +46709304986
Styrelse - 09
Styrelsemed-
lem
Anders Håkansson,
Halmstad
Kulturmiljö Halland - fil. dr, arkeolog
Mer info
anders.hakansson[AT]kulturmiljohalland.se +46723107161
Styrelse - 10
Styresemed-
lem
Göran Kristiansson,
Lund
Riksarkivet Landsarkivet i Lund, landsarkivarie, historiker
Mer info
goran.kristiansson[AT]riksarkivet.se +46104768215
Styrelse - 11
Styresemed-
lem
Barbro Mellander,
Fjälkinge
F.d. Museichef/landsantikvarie - ‎Regionmuseet Kristianstad
Mer info
barbro.mellander[AT]gmail.com +46706665781
Styrelse - 12
Styrelsemed-
lem
Ingemar Ottosson,
Lund
Lunds Universitet - Språk- och litteraturcentrum, docent, biträdande professor, språkvetare (japanska mm)
Mer info
ingemar.ottosson[AT]ostas.lu.se +460462220000
(växel)
Styrelse - 13
Styrelsemed-
lem
Pia Sander,
Lund
Skånes Hembygdsförbund - Lund, kanslichef
Mer info
pia.sander[AT]skaneshembygdsforbund.se +46733405761
Styrelse - 14
Styrelsemed-
lem
[ALE:s redak-
tionskommitté]
Sten Skansjö,
Lund
Lunds Universitet - Historiska Institutionen, professor emeritus, historiker
Mer info
sten.skansjo[AT]telia.com +46704822308
Styrelse - 15
Styrelsemed-
lem
[ALE:s redak-
tionskommitté]
Bengt Söderberg,
Lund
ARKEOLOGERNA - Lund, fil. dr, arkeolog
Mer info
bengt.soderberg[AT]arkeologerna.com +46733898216