De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening - Styrelsen

Denna sida är uppdaterad 2019-05-23 av Anders PerssonFöreningens styrelse 2019/2020 - Denna kontaktlista såsom PDF-fil - Klicka härSTYRELSE OCH AU        
FUNKTION NAMN, ORT TITEL E-POST TELEFON
Ordförande
Styrelsemedlem - 01
Björn Magnusson Staaf,  Malmö Universitetslektor bjorn.magnusson_staaf[snabela]kultur.lu.se +46768785686
Vice Ordförande
Styrelsemedlem - 02

[ALE:s redaktionskommitté]
Göran Larsson,  Lund F. museichef goran.pe.larsson[snabela]gmail.com +46708384503
Sekreterare
Styrelsemedlem - 03
Bodil Persson,  Fjälkinge Fil. dr, leg. läkare bodil.53347[snabela]gmail.com   +46767767136
Vice sekr.
Styrelsemedlem - 04
[Webbmaster]
Anders Persson,  Lund VD anders.persson1947[snabela]gmail.com   +46706445820
Skattmästare
Styrelsemedlem - 05
[ALE:s redaktionskommitté]
Elisabeth Reuterswärd  Lund Fil. dr, 1:e arkivarie elisabeth.reutersward[snabela]gmail.com +46707307840
Redaktör
Styrelsemedlem - 06
[ALE:s redaktör]
Gert Jeppsson,  Lund F. universitetslektor gert_jeppsson[snabela]hotmail.com +46702788365

STYRELSE ÖVRIGA

 

 

 

 
FUNKTION NAMN, ORT TITEL E-POST TELEFON
Styrelsemedlem - 07
[ALE:s redaktionskommitté]
Lars Berggren,  Lund Professor lars.berggren[snabela]hist.lu.se +46761484142
Styrelsemedlem - 08 Solveig Fagerlund,  Helsingborg Fil. dr solveig.fagerlund[snabela]riksarkivet.se +46723051269
Styrelsemedlem - 09 Tomas Germundsson,  Lund Professor tomas.germundsson[snabela]keg.lu.se +46462228421
Styrelsemedlem - 10 Mikael Henriksson,  Ronneby 1:e antikvarie mikael.henriksson[snabela]blekingemuseum.se +46709304986
Styrelsemedlem - 11 Anders Håkansson,  Halmstad Fil. dr anders.hakansson[snabela]kulturmiljohalland.se +46723107161
Styrelsemedlem - 12 Göran Kristiansson,  Lund Landsarkivarie goran.kristiansson[snabela]riksarkivet.se +46104768215
Styrelsemedlem - 13 Johan A. Lundin,  Malmö Professor johan.lundin[snabela]mah.se +46406658163
Styrelsemedlem - 14 Barbro Mellander,  Kristianstad F. landsantikvarie barbro.mellander[snabela]gmail.com +46706665781
Styrelsemedlem - 15 Pia Sander,  Lund Kanslichef, Skånes Hembygdsförbund pia.sander[snabela]skaneshembygdsforbund.se +46733405761
Styrelsemedlem - 16
[ALE:s redaktionskommitté]
Sten Skansjö,  Lund Professor emeritus sten.skansjo[snabela]telia.com +46704822308
Styrelsemedlem - 17
[ALE:s redaktionskommitté]
Bengt Söderberg,  Lund Fil. dr bengt.soderberg[snabela]arkeologerna.com +46733898216