A om A&A - Aktuella uppgifter

Denna sida är uppdaterad 2017-02-21 av Anders PerssonUppgifter om Aktuellt om Antikvariskt och Arkivaliskt återfinns för tidsperioden 2002 -2016 i URL-länken "Aktuella artiklar" här till vänster.  Klicka på den och sök dig vidare där.

Bakom denna något "hemliga beteckning" A om A&A döljer sig den för dagens Ale-läsaren bekanta rubriken Aktuellet om Antikvariskt och Arkivaliskt.

Förutom huvudartiklarna i Ale så fanns inledningsvis under många år fr.o.m. 1961 en mycket populära avdelning Aktuellt om antikvariskt innehållande kortfattade rapporter från aktuella utgrävningar skrivna av "aktiva arkeologer i fält". I och med föreningens samarbete med Landsarkivet i Lund under de senaste åren har denna avdelning i tidskriften Ale kommit att benämnas Aktuellet om Antikvariskt och Arkivaliskt och föreningens medlemmarna får därigenom också information om t.ex. spännande och intressanta arkivförvärv etc. skrivna av "aktiva arkivarier i fält".

Texten nedan är exempel på de korta presentationer av aktuell forskning, nyfunna arkiv och föremål, recensioner av aktuella böcker mm som återfinns då och då längs bak i ALE.

ALE 2005:1
Författare

Titel

Sidor

Anna Maria Göransson Angående "Rapport från Gårdstånga i Ale nr 2 1983" 30-31
Jan Dahlin Kristianstads Rådstugubok 1616-1637 - Rådhusrättens äldsta protokoll utgivna med register 32