Länkar

Denna sida är uppdaterad 2020-01-31 av Anders PerssonNedanstående länkar ger dig mer information om aktiviteter mm av intresse.

Nationella kulturorganisationer - Samverkansmedlem

Kulturens Bildningsverksamhet

Hembygdsförbund och Hembygdsföreningar

Sveriges Hembygdsförbund
Blekinge Hembygdsförbund
Halländska Hembygdsrörelsen
Skånes Hembygdsföbund

Länkar till nationella Arkivförbund

Folkrörelsernas Arkivförbund
Centrum för Näringslivshistoria (CfN)

Länkar till Arkivförbund och Arkivcenter i Skåne, Halland och Blekinge

Blekingearkivet med Arkivcentrum Blekinge - Bräkne-Hoby
Hallands Arkivförbund
Arkivhalland
Arkivcentrum Syd - Lund
Skånes Arkivförbund (hemsidan under omarbetande) - Lund
Skånes Näringslivsarkiv - Helsingborg

Länkar till andra kulturinstitutioner i Skåne, Halland och Blekinge

01 - Landsarkivet i Lund
02 - Malmö stadsarkiv
03 - Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
04 - Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Lunds Universitet
05 - Blekinge museum - Karlskrona
06 - Hallands Kulturhistoriska Museum - Varberg
07 - Länsmuseet Halmstad
08 - Helsingborgs museum - Kulturmagasinet
09 - Regionmuseet Kristianstad - Landsantikvarien i Skåne
10 - Kulturen i Lund
11 - Malmö museer
12 - Terra Scaniae - Skånes historia på Internet
13 - Tycho Brahe-museet - Ven
14 - Ystads konstmuseum

Allmänna länkar till kulturinstitutioner i Sverige

15 - Kungliga Biblioteket: Sondera - Sökning i Arkiv Bibliotek Ljud & Bild
16 - Statens Historiska Museer - Arkeologerna
17 - Riksarkivet - Sök i arkiven
18 - Arkiv i Sverige - LÄNKAR: Nationella arkiv, bibliotek och museer
19 - Film i Sverige: Filminstitutet - Fliken "Få kunskap om film"
20 - Teater i Sverige - Wikipedia
21 - Musikverket - Musik och Teaterarkiv i Sverige

Andra intressanta länkar i Sverige


22 - Nättidningen Svensk Historia