Länkar

Denna sida är uppdaterad 2018-04-27 av Anders PerssonNedanstående länkar ger dig mer information om aktiviteter mm av intresse.

Hembygdsförbund och Hembygdsföreningar

Sveriges Hembygdsförbund
Blekinge Hembygdsförbund
Halländska Hembygdsrörelsen
Skånes Hembygdsföbund

Länkar till nationella Arkivförbund

Folkrörelsernas Arkivföbund
Centrum för Näringslivshistoria (CfN)

Länkar till Arkivförbund och Arkivcenter i Skåne, Halland och Blekinge

Blekingearkivet med Arkivcentrum Blekinge - Bräkne-Hoby
Hallands Arkivförbund
Arkivhalland
Arkivcentrum Syd - Lund
Skånes Arkivförbund (hemsidan under omarbetande) - Lund
Skånes Näringslivsarkiv - Helsingborg

Länkar till andra kulturinstitutioner i Skåne, Halland och Blekinge

01 - Landsarkivet i Lund
02 - Malmö stadsarkiv
03 - Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
04 - Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Lunds Universitet
05 - Blekinge museum - Karlskrona
06 - Hallands Kulturhistoriska Museum - Varberg
07 - Länsmuseet Halmstad
08 - Helsingborgs museum - Kulturmagasinet
09 - Regionmuseet Kristianstad - Landsantikvarien i Skåne
10 - Kulturen i Lund
11 - Malmö museer
12 - Terra Scaniae - Skånes historia på Internet
13 - Tycho Brahe-museet - Ven
14 - Ystads konstmuseum

Allmänna länkar till kulturinstitutioner i Sverige

15 - Kungliga Biblioteket: Sondera - Sökning i Arkiv Bibliotek Ljud & Bild
16 - Statens Historiska Museer - Arkeologerna
17 - Riksarkivet - Sök i arkiven
18 - Arkiv i Sverige - LÄNKAR: Nationella arkiv, bibliotek och museer
19 - Film i Sverige: Filminstitutet - Fliken "Få kunskap om film"
20 - Teater i Sverige - Wikipedia
21 - Musikverket - Musik och Teaterarkiv i Sverige

Andra intressanta länkar i Sverige


22 - Nättidningen Svensk Historia