Aktuella artiklar

Denna sida är uppdaterad 2019-07-17 av Anders Persson


TEMANUMMER HALLAND
Notis:
Detta nummer av ALE utges med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund
 
ALE 2019:3-4
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jeppsson, ALE:s redaktör Förord 001
Av Pablo Wiking-Faria, Fil.dr i historia, f.d. 1:e antikvarie vid Hallands kulturshistoriska museum, Varberg Sagan om ringen - Fynd i Halland av unik medeltida guldring med trollformel 002-004
Av Anders Håkansson, Fil.dr, Kulturmiljö Halland Kungalev och trelleborgshus - Om maktens nätverk i Halland under tidig medeltid 005-029
Av Kenth Hansen, Doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Medeltidshuset vid Stora Torg i Halmstad 030-044
Av Daniel Borgman, utvecklare för kulturarv på Region Halland Slaget vid Halmstad 1676 - Några taktiska reflektioner 045-059
Av Stina Tegnhed, arkeolog, Kulturmiljö Halland Arkeologiska lämningar efter 1600-talets slagfält i Halland - Undersökningar av slagfälten i Genevad 1657 och Fyllebro 1676 060-072
Av Jens Lerbom, Universitetslektor, Högskolan i Halmstad Monumentala manifestationer - Minnesproduktion kring slaget vid Fyllebro 1828-2018 073-081
Av Arne Andersson och Pär Lindblad, Projektgruppen Ettarps glasbruk Ettarps glasbruk i Halland 1743-1755 i nytt ljus 082-093
Av Björn Molin, F.d. landshövding och statsråd, Haverdal Wilhelm Bennet och Lars Arnell - Två profiler i den halländska landshövdingelängden 094-098
Av Catharina Svala, Docent i lantbruksvetenskap, Laholm Hushållningssällskapet i 1800-talets Halland - Ideer - initiativ - handling 099-111
Av Linus Lundberg, Fil.kand., Laholm Biografverksamheten i Laholms stad 1897-1939 112-124

 
Notis:
Detta nummer har utgivits med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund
 
ALE 2019:1
Författare

Titel

Sidor

Av Björn Magnuson Staaf, Ordf. i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening och Gert Jeppsson, ALE:s redaktör Erik Cintio in memoriam 001-002
Av Gert Jeppsson, F.d. universitetslektor i historia samt redaktör för ALE, Lund Mordet i klostret - Ett medeltida mord i Gråbrödraklostret i Ystad med bäring på svensk rikshistoria 003-021
Av Leif Johansson(1.), Sven-Olle R Olsson (2.), Sven Rosborn (3.) och Tomas Naeraa (4.)
1.) Professor em, Geologiska institutionen, Lund.
2.) Fil. dr, läkemedelsforskare em, Lund.
3.) Fil. lic. , forskningsschef, Pilemedia, Malmö.
4.) Fil.dr, Geologiska institutionen, Lund.
Runstenen i Tullstorp - En studie i Geologi och historia
022-031
Av Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie Blekinge museum, Karlskrona En ventiansk dukat hittad i Elleholm 032
Aktuellt om antikvariskt
Författare

Titel

Sidor

Av Sten Skansjö, professor em, Lund Vägar mot Lund - En antolog om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Red. Maria Cinthio & Anders Ödman med bidrag av Lone Mogensen och Ulf Sivhed. Lund: Historiska Media 2018 033-034
Av Gert Jeppsson, ALE:s redaktör, Lund Några tidiga skånska läkare utanför Lund och Malmö av Anders Björklund och Berndt Ehinger (Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017). 035-036

 
Notis:
Detta nummer har utgivits med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund
 
ALE 2018:4
Författare

Titel

Sidor

Av Andreas Manhag, Antikvarie, Historiska museet vid Lunds universitet Adam van Dürens kungliga porträttgalleri - En omtolkning av fyra, år 1524 skulpterade, porträtt i Lunds domkyrkas norra tvärskepp 001-008
Av Anders Persson, f.d. länsarkivarie i Halland, Lund »Stalloxens jul» på Krageholms slott år 1730 - Kort om stalloxar i Skåne 009-013
Av Karin Lundqvist, Arkeolog, fil.lic., Eslöv Glas- och bärnstenspärlorna från ESS-gravfältet
Notis: I staden Lund i Lunds kommun
014-025
Av Annika Knarrström, Arkeologerna, Lund Arkeologi på en fit i Falsterbo 026-040

TEMANUMMER BLEKINGE
Notis:
Detta nummer har utgivits med stöd av Thora Ohlssons stiftelse, Lund
 
ALE 2018:2-3
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jepsson, ALE:s redaktör Förord 001
Av Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie, Blekinge museum Elleholmsprojektet 002-018
Av Leif Gustafsson, ingenjör, Malmö Arbetarkooperativ eller socialt experiment? - Elleholms hovgård, 1923-1925
Notis: Artikeln är en avkortad och omarbetad version av en D-uppsats som författaren lade fram i historia på Högskolan Kristianstad 2015.
019-033
Av Roland Persson, Fil. dr. historia, fd landsarkivarie, Vadstena Trupptransporten från Karlshamn till Pernau hösten år 1700 och förspelet till denna 034-040
Av Ingrid Gustin, Arkeolog, institutioen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Öppenskär - En hemlighetsfull ö i Blekinges östra skärgård
Notis: Ett varmt tack till Ebbe Kocks stiftelse som beviljat medel till arbetet med denna artikel.
041-052
Av Katarina Olsson, Fil. dr naturgeagrafi, Karlskrona En östblekingsk trelleborg? 053-065
Av Nadja Filipsen och Rebecka Tidfält Braun, Asarum och Malmö Ekens historiska utbredning och kvalitet i Lösen socken, Blekinge - En studie utifrån ekinventeringsprotokoll från år 1819 och 1832
Notis: Artikel är baserad på en kandidatuppsats skriven vid Landskapsvetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad våren 2018
066-083
Av Harry R:son Svensson, Fil. dr historia, Karlskrona Örlogsstaden Karlskronas judiska historia - Entreprenörfamiljen Philip/Ruben 084-096
Av Mikael Henriksson och Mats Anglert, 1:e antikvarie, Blekinge Museum, Karlskrona respektive arkeolog, Arkeologerna, Lund Karlskrona - Tidigmodern urbanisering och stadens kritpipefabrik 097-102
Av Harry R:son Svensson, Fil. dr historia, Karlskrona Parkanläggningen på Kungsholms fort i Karlskrona 103-114
Av Leifh Stenholm, Fil. dr medeltidsarkeologi / historisk arkeologi, rådgivare och strategisk antikvarie, Kulturdoktorn AB, Karlskrona »Kyrkan i centrum och centrum i kyrkan» - Om kulturarv, kyrkorummets funktion, renovering och ombyggnad med fokus på Fredrikskyrkan i Karlskrona 115-123

ALE 2018:1
Författare

Titel

Sidor

Av Jes Wienberg - Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet Runstenshögen i Lund - Ett bortglömt minnesmärke 01-09
Af Jens Vellev Ett industrianlæg og en votivsten på Hven fra renæssancen - Om Tycho Brahes papirmølle 10-25
Av Torbjörn Ahlström och Caroline Arcini, Professor vid institutioen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet respektive osteolog vid Arkeologerna, Statens Historiska Museum, Lund Skelett vittnar om föhistorisk mobilitet och migration - Gamla frågor, nya metoder 26-34
Av Fredrik Tersmeden Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - En omstridd fråga

Notis: Hela detta nummer har utgivits med stöd av Thora Ohlssons stiftelse. Lund
35-44

ALE 2017:4 - Temanummer
Författare

Titel

Sidor

Av Arne Järtelius - Malmö Judarna i Malmö - Religion, tradition och integration: Judar och andra Malmöbor 1911-1932. Med introduktion av ALE:s redaktör Gert Jeppsson.   Hela artikeln finns nu också som ett sökbart multimediaregister med kopplade text-filer (PDF) och ljud-filer (MP3)  för varje avsnitt. Klicka här!

Notis: Hela detta nummer har utgivits med stöd av Thora Ohlssons stiftelse. Lund
01-36

ALE 2017:3
Författare

Titel

Sidor

Av Sten Skansjö - Professor em., Lund Macklean på Svaneholm - Enskiftespionjär och upplysningsman 01-12
Av Sverker Oredsson - Professor em., Lunds universitet Johan Thyrén - Legendarisk lundaprofessor och rektor 13-17
Av Johan A. Lundin - Professor i historia vid Malmö högskola Hedbergsaffären - En berättelse om spritsmuggling i mellankrigstidens Skåne 18-26
Af Jens Vellev - Lektor em. vid Aarhus universitet Tycho Brahes målevogn på Hven 27-34
AKTUELLT OM ANTIKVARISKT    
Av Gert Jeppsson - Redaktör för ALE Lunds domkapitels jordeböcker (presentation av "Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650" utgivna och kommenterade av Göte Paulsson & Sten Skansjö - Lund 2017) 35-36

ALE 2017:2
Författare

Titel

Sidor

Av Linus Sollin och Kerstin Maretinsdotter - Fil.mag. arkivpedagog på Malmö Stadsarkiv resp. fildr.h.c., arkivarie Änglar - Historien bakom en sommarkollektion från Malmö Mekaniska Tricotfabrik 01-08
Av Lars Larsson - F.d. professor för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Ett mäkligt, mer än 7500 årigt hornföremål 09-16
Av Gertie Eriksson - Arkeolog på Kulturen i Lund och forskarstuderande vid Lunds universitet Vid foten av jätten Finn - Nya arkeologiska fynd i domkyrkans krypta 17-26
Av Björn Forsberg - Med, dr. Vejbystrand Tankar kring en källa 27-30
AKTUELLT OM ANTIKVARISKT    
Av Gert Jeppsson - Redaktör för ALE Peder Winstrup - Historier kring en 1600-talsmumie 31-32

ALE 2017:1
Författare

Titel

Sidor

Av Björn Molin, f.d. landshövding och statsråd, Haverdal Prästsonen som blev miljonär 01-09
Av Roland Persson, Fil. dr, f.d. landsarkivarie, Vadstena Då Ystad var centralpunkt i rikets styrelse - Från december 1715 till februari 1716 10-20
Av Frank Orton, Jur.dr hc., Vellinge Skånska kontakter med Ukraina i början av 1700-talet - Mazepas kyrksilver 21-26
Av Björn Magnusson Staaf, Univ.lektor vid Inst. för kulturvetenskap, Lunds universitet Att skriva skånsk historia - Reflektioner efter läsning av Gunnar Wetterbergs Skånes Historia del 1 27-30
AKTUELLT OM ANTIKVARISKT    
Av Sten Skansjö, Professor em. i historia Jubileumsbok om Lunds universitets historia under 350 år 31-32

TEMANUMMER Lunds Universitet 350 år  
ALE 2016:4
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jeppsson, Redaktör för ALE Lunds Universitet 350 år 01
Av Göran Larsson, Fd museichef, Malmö Kungshuset / Lundagårdshuset 02-09
Av Gert Jeppsson, Fd. universitetslektor Redaktör för ALE Lundagårdshusets ruinering under svensk-danska kriget 1644 - 1645 10-14
Av Per Lagerås, Docent i agrarhistoria, paleoekologi, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Från trädgård till grav - Växterna i biskop Peder Winstrups kista 15-28
Av Sten Skansjö, professor em., Lund Lunds universitet och domkapitelgodsen 29-38
AKTUELLT OM ANTIKVARISKT    
Av Bodil E.B. Persson, Fil. dr Biskopen och korståget 1206 - Om krig, kolonisation och Guds man i Norden - Jonathan Lindström Norstedts, Stockholm 2015 39-40


ALE 2016:3
Författare

Titel

Sidor

Av Henning Bender, Mag. art, tidigare stadsarkivarie i Aalborg, direktör för Det danske Udvandrararkiv och universitetscensor i historia, Nexö
Översättning till svenska av Birgit Bender
Utomeuropeisk utvandring från de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1874 - 1910 01-23
Av Magnus Andersson, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Stenåldersbebyggelse utanför Lund - på ESS-området 24-34
Av Håkan Aspeborg, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Järnåldersgårdar på ESS-området 35-42
Av Anna Broström & Ola Magnell, Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund Forntidens jordbruk under framtidens teknologi 43-48


ALE 2016:2
Författare

Titel

Sidor

Av Elisabeth Reuterswärd Professor Birgitta Odén-Dunér in memoriam 01
Af Jens Vellev, Fil. der, universitetslektor Aarhus Universitet Tycho Brahes liv, død og efterliv 02-17
Av Av Ola Svensson, Fil. dr, Högskolan i Halmstad Rön om rätt och rum. Tingsplatser och rättskretsar ur ett ortnamnsperspektiv 18-31
Av Solveig Fagerlund, Fil. dr i historia, Helsingborg En upptäckt av ett " falskt och oriktigt " saltmått i Helsingborg 32-35

ALE 2016:1
Författare

Titel

Sidor

Av Kerstin Arcadius, Fil. dr. Malmö Harald Olsson - Skånes förste landsantikvarie - Nedslag i Skånes hembygdsförbunds historia 1937-1961 01-14
Av Björn Magnusson Staaf, Univ.lektor vid Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet Sydvästskånskt vägnät, transisthmiska rutter och överregional kommunikation 15-25
Av Annika Knarrström, Arkeologerna (Lund), Statens historiska museer Barsebäck, ett rövarnäste utanför allmänna vägen 26-35
Av Thomas Linderoth, Fil. kand., arkeolog. Sydsvensk Arkeologi AB, Kristianstad och Malmö En kustnära pionjärbosättning med bronsgjutning från yngre bronsålder/förromersk järnålder vid Yngsjö 36-40


ALE 2015:4
Författare

Titel

Sidor

Av Henning Bender, Mag. art., tidigare stadsarkivarie i Aalborg, ledere för Det danske Udvandrerarkiv och universitetscensor i historia. Nexö Utomueropeisk utvandring frå,n de skånska landsdelarna via Köpenhamn åren 1852-1873. Del 1 01-20
Av Adam Bolander och Bengt Söderberg, Fil mag., Statens historiska museer, Lund resp. Fil. dr. Statens historiska museer, Lund Boplats, tingsplats, härad. Om nyupptäkt bebyggelse vid Lilla Harrie 21-36
Aktuellt om antikvariskt:  
Av Mikael Henriksson, 1:e antikvarie, Blekinge museum En medeltida 'galjonsfigur' från Blekinge 37-38
Av Sten Skansjö, Professor em. i historia Monumentalt om Skånes kyrkor 39-40


ALE 2015:3
Författare

Titel

Sidor

Av Lars Larsson, Professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet Guld till gudarna 01-09
Av Anders Ödman, Docent, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet Ulf Jarl, Kunt den Store och Kävllinge bro 10-23
Av Jens Vellev, Lektor vid Aarhus universitet Knutstorp i Skåne Tycho Brahes salg af hovedgården 24-39


ALE 2015:2
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jeppsson, Redaktör för Ale Skånska slottsträdgådar under 1600-talet: försök till en inventering 02-16
Av Åsa Klintborg Ahlklo, Forskare vid SLU LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Alnarp Med Macklean i trädgården 17-29
Av Katharina Jeschke Henriksson, Landskapsarkitekt vid WSP, Ronneby Trädgården och parken vid Johannishus slott i Blekinge 30-40


ALE 2015:1
Författare

Titel

Sidor

Av Sten Vedi, Ph.D., f.d. univ.lektor - Under medverkan av Gert Jeppsson, red. för Ale Henrik Ramel till Bäckaskog som Polonius och Danmark som skådeplats i Hamlet 01-13
Av Bertil Helgesson, Fil.dr, Sydsvensk arkeologi, Kristianstad Enslingen i Biskopskällaren- några bidrag till Ivös historia 14-26
Av Elisabeth Reuterswärd, 1:e arkivarie fil.dr Månglerskor, nipperhandlerskor och klädmäklare 1846-1865 27-39
Aktuellt om antikvariskt:  
Av Gert Jeppsson, Redaktör för Ale Höganäs - kulturhistoriskt aktivt 40


ALE 2014:4
Författare

Titel

Sidor

Av Hadar Emanuelsson, Prof. em., Lunds universitet Ny syn på tidiga bilder av gamla skånska städer 01-06
Av Claes Wahlöö, f.d. stadsantikvarie, Lund Kan Hogenbergs lundabild vara spegelvänd? 07
Av Tor Flensmarck, jur. kand.,författare Vä Vä bys Arvebok 08-17
Av Thomas Björkander, fil.mag. i historia, Lund Sociala relationer vid Andrarums Alunbruk, 1758-1787 18-30
Aktuellt om antikvariskt:  
Av Mats Riddersporre, Kulturmiljödirektör, Länsstyrelsen Skåne Gillhög restaurerad - igen 31-32


>
ALE 2014:3 - TEMANUMMER
''Nu var det 1914''
Författare


Titel


Sidor

Av Göran Larsson, museichef, Malmö nuseer Baltiska utställningen och Trekungamötet i Malmö 1914 01-13
Av Barbro Henriksson, SLU, Alnarp Alnarps lantbruksmuseums bakgrund och historia 14-19
Av Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Några skånska företag under första världskriget 20-30
Aktuellt om antikvariskt:  
Av Tyra Ericson, arkeolog, UV Syd, Lund Nytt om järnåldern i östra Blekinge 31-32


ALE 2014:2 - Jubileumsnummer
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jeppsson, universitetslektor, red. för ALE Kristianstad jubilerar 01
Av Gert Jeppsson, universitetslektor, red. för ALE Kristianstad - Hammar - Övedskloster: Det ojämlika mageskiftet 1614 02-16
Av Leif Mårtensson, historiker, museichef och fd chef för Wendes artilleriregmente Kriget mot Napoleon hösten 1813 ur ett Kristianstadsperspektiv 17-28
Av Ingemar Ottosson, biträdande professor i historia, Högskolan Kristianstad De första intrycken: Resenärer i Kristianstad 1760-1840 29-42
Aktuellt om antikvariskt:  
Av Ola Svensson, forskningsarkivarie på DAL, doktorand - Bengt Söderberg, fil. dr, arkeolog, ordf. i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening - Sven Jensén, ordf. i Skånes Hembygdsförbund - Sten Skansjö, prof. i historia med inriktning mot skånsk bebyggelse- och landskapshistoria Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund hotat - Myndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISOF) förskingrar kunskap och kulturarv 43-44


ALE 2014:1
Författare

Titel

Sidor

Av Magnus Mårtensson, Konservator vid Riksantikvarieämbetet, Visby RTI-metoden - ny fototeknik för dokumentation av kulturföremål 01-07
Av Jan O. Matsson, Professor em. vid Lunds universitet, inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap Käpinge vall, ett litet kulturarv 08-13
Av Påvel Nicklasson, Docent i förhistorisk arkeologi, Lunds universitet Antikvariska uppgifter i Sven Nilssons resejournal från Halland 1814 14-21
Av Ulf Jakobsson, Docent / universitetslektor, enheten för medicinens historia, Lunds universitet Folkhälsa och sjukvård på den skånska landsbygden i slutet  av 1800-talet: effekter av industrialiseringen 22-31
Av Linda Fagerström, Fil. dr, konstvetare Glasmålarna i Brunnby 32-43


ALE 2013:4
Författare

Titel

Sidor

Martin Ericsson, Doktorand i historia, Lunds universitet Det första kända svenska exemplet på myndighetsåtgärder  mot "tattare" i en urban miljö 1913-1920 01-11
Av Nicolo Dell'Unto, Ing-Marie Nilsson och Jes Wienberg, Bitr.  lektor, digital arkeologi; Lunds universitet; Fil. dr, arkeolog,  Sydsvensk Arkeologi AB och Professor, historisk arkeologi,  Lunds universitet Förhallen i Dalby som dopkapell - en digital rekonstruktion 12-23
Av Anne Calie, Fil. dr, Riksantikvarieämbetet UV Syd En atropomorf träfigur från yngre bronsålder vid Lindängen i Malmö 24-44


ALE 2013:3
Författare

Titel

Sidor

Mats Dahlbom, civilingenjör, Falkenberg Fredsförhandlingarna i Knäred 1612-1613 01-14
Steffen Heiberg, Fhv. Forskningschef ved Fredriksborgsmuseet, forfatter, Sorø Christian IV og freden i Knærød 15-29
Aktuellt om antikvariskt:  
Av redaktören för ALE Gert Jeppsson Minnet av freden i Knäred 1613 högtidlighållet i Laholm 30
Av styrelseledamoten Bengt Söderberg, Riksantikvarieämbetet UV Syd En dös vida Ales stenar 31-32


ALE 2013:2
Författare

Titel

Sidor

Christer Nilsson,
historiker och författare, Helsingborg
Återfallsfebern på Sveaborg och i Karlskrona 1788-1790 01-07
Fil.dr., arkeolog Kristian Brink & fil. kand, arkeolog Thomas Linderoth, Sydsvensk Arkeologi AB, Kristianstad och Malmö En inhägnad gård från romersk järnålder 08-12
Karin Gustavsson,
doktorand, Etnologiska avd., inst. för kulturvetenskap, Lunds universitet
Den dansk-skånska gården som forskningsproblem 13-24
Leif Gerward,
docent emeritus i fysik vid Danmarks Tekniska Universitet, Lyngby
Enskiftet i Järrrestad 1801-1810
Ett spänningsfält mellan byalaget, godset och militären
24-36


ALE 2013:1
Författare

Titel

Sidor

Per Stobaeus,
Fil. dr, teol. kand., forskare vid Lunds universitetsbibliotek
Lund på latin 01-17
Margareta Strömbom,
Fil. dr, Ferney-Voltaire, Frankrike
Bexells talande stenar 18-34
Nils Lewan,
Docent i kulturgeografi, Lund
Aktuella kartjubiléer 35-39
Aktuellt om antikvariskt:
Av redaktören för ALE Gert Jeppsson
Lunds historia - staden omlandet (En presentation av sista nyutkomna delen av Lunds stads historia.) 40


ALE 2012:4
Författare

Titel

Sidor

Lars Larsson och Bengt Söderberg,
Professor Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet resp. Fil. dr. Riksantikvarieämbetet UV Syd Lund
Bland mordbrännare och flygande smeder - En sekvens av hallbyggnader i Uppåkra 01-15
Torsten Hannrup,
Fil. mag., Klippan
En karpuppköpares vedermöder i Helsingborg påsken 1764 - Källpublikation ur Bjersgårds arkiv 16-25
Ulf Danell,
Arkeolog, Österlens museum, Simrishamn
Tolkningar av några runinskrifter i Hardeberga och Simrishamns kyrkor samt Hardebergas ägare under medeltiden 26-40


ALE 2012:3
Författare

Titel

Sidor

Af Henning Bender,
Mag. art., tidligere direktør for det danske Udvandrerarkiv, stadsarkivar i Aalborg og direktør for Bornholms forskningscenter (CRT) i Nexø
Indvandringen til Bornholm fra de skånske landsdele og Småland 1850-1920 - Den "glemte indvandring" og internettet 01-25
Av arkeolog Hanna Dahlström & arkeolog Therese Ohlsson
Åtta gårdar i Hyllie - mötet mellan bönder och fräse i en skånsk by under senmedeltiden. Del 2, forts. från Ale 2012:2 26-40


ALE 2012:2
Författare

Titel

Sidor

Av fil. dr. Kerstin Arcadius
Vallens slott - byggnad som minne 01-10
Av arkeolog Hanna Dahlström & arkeolog Therese Ohlsson
Åtta gårdar i Hyllie - mötet mellan bönder och fräse i en skånsk by under senmedeltiden. Del 1. 11-26
Af Claus M. Smidt,
Seniorforske, København
Danske arkitekters virke i Skåne i 18000tallet - især med henblik på herregårdsbyggeriet 27-36ALE 2012:1
Författare

Titel

Sidor

Av Lars-Erik Skjutare,
VD Sparbanken Öresund
Carl Adolph Agardh och Lunds Sparbank 01-12
Av Sten Skansjö, Anders Ohlsson, Johan Wallin och Henrik Svensson
Färlöv och Färlövsholm: medeltida huvudgårdsmiljöer i Helgeådalen, inledande observationer 13-22
Av cand. mag. Manfred Schimmelpfennig, Oslo Å velge side: Madvig-epitafium i Hällryd kirke i Blekinge: Forsøg på en preliminær tekstanalyse av en 1600-tals minnetavle 23-39
Aktuellt om antikvariskt:
Av redaktören för ALE Gert Jeppsson
Höganäs har få sin stadshistoria 40


ALE 2011 50 ÅRS UTGIVNING 1961-2011
 

ALE 2011:4
Författare

Titel

Sidor

Av Gert Jeppson,
redaktör för ALE
ALE 50 år 01-05
Av Edmund Gabrielsson,
f.d. genraldirektör, Stockholm
Ola Månsson - affären - Nåra anteckningar kring en bondeledares fall 06-24
Av Lars Larsson och Leif Brost,
professor, arkeologiska institutionen, Lund resp. bärnstenssmidare, Kämpinge
Uppspolad forntid - Strandfynd av människor och deras redskap på Måkläppen 25-31
Av Lars Jönsson och Torbjörn Brorsson, fil. lic. i historisk arkeologi vid Lunds universitet resp. fil. dr. i arkeologi vid universitetet i Kiel Vä under vikingatid och tidig medeltid 32-52
Av Anna Maria Göransson (postum utgåva), fil. dr., Lund Gert van Groningen - Danmarks förste store stenmästare under renässansen 53-73
Av Jens Lerbom, fil. dr., Högskolan i Halmstad Från Halland till Själland - några funderingar kring en förteckning över in- och utresande i Helsingborg 1693 74-78
Av Katarina Olsson, fil. dr. i naturgeografi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona Längs Lyckebyån i östra Blekinge under olika epoker 79-97
Av Mats Pettersson, etnolog, f.d. ekonomichef, Kristianstad Folkliga aktioner mot oönskade personer i Skåne vid 1800-talets slut 98-112


ALE 2011:3
Författare

Titel

Sidor

Marianne Jeppsson REGISTER 2001 - 2010 01-63
Av Gert Jepsson, redaktör för ALE
Förord 03
Av Marianne Jeppsson, Lund Inledning 05-06
Av Marianne Jeppsson, Lund Författar- och artikelregister 07-24
Av Marianne Jeppsson, Lund Ortnamsnregister 25-63


ALE 2011:2
Författare

Titel

Sidor

Jimmy Juhlin Alftberg,
Byggnadsantikvarie vid Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Aosehus: Skandinaviens äldsta stenborg? 01-09
Stefan Persson,
Fil. dr, historiker, Lund
Det marginaliserade ståndet? Bondeprotester i Skånelandskapen och Danmark under 1600-talets första del 10-30
Aktuellt om antikvariskt:
Ingela Jacobsson,
Museichef Trelleborgs Museum
Snyggt, fräscht, modernt och roligt! - Trelleborgs nya museum 31-32

ALE 2011:1
Författare

Titel

Sidor

Elisabeth Reuterswärd In memoriam Anna Christina Ulfsparre 01-03
Elisabeth Reuterswärd
Fil dr, Lund
Förvisad, bannlyst, försvarslös - en lång historia i korta drag 02-10
Ebbe Nyborg
Redaktør Danmarks Kirker, København
De gulbrune kirker - Om brugen af Helsingborg-sandsten i Nordsjællands romanske kirkebyggeri 11-22
Lennart Bondesson och Tobias Bondesson
Läkare respektive ekonom samt medlemmar av Gribskov Helsingør Amatørarkæoligiske Forening i samarbete med Gilleleje Museum
En "knappologisk" kommentar med skånska anknytningar till Englands terrorbombning av Köpenhamn 1807 23-30
Aktuellt om antikvariskt:
Bengt Söderberg

Riksantikvarieämbetet UV Syd
Odlarevägen 5, Lund
Undersökt: byar under järnålder och historisk tid 31-32
ALE 2010:4
Författare

Titel

Sidor

Pablo Wiking-Faria Modern forskning daterar Bockstensmannen till 1300-talets mitt 01-03
Caroline Ranby Väsby kyrka och patronatsskapets betydelse för byggnadshistorien 04-18
Peter Skoglund och Mats Dahlbom ´´It stort Torn oc Huse omkring´´ - Nya perspektiv på riksborgen Falkenberg 19-36
Aktuellt om antikvariskt: Solveig Fagerlund Helsingborgs historia Del VIII:1 - Landsbygden 37-39


ALE 2010:3
Författare

Titel

Sidor

Gunnar Ståhl Utrikesresandet 1720-1750 - En undersökning med fokus på resor mellan Ystad och Pommern 01-18
Anna-Brita Lövgren Pass inom riket? Javisst! 19-33
Ingemar Ottosson Skånelänningar i Fjärran Östern - Resnärer i österled från 1700-talet till 1900-talet 34-43


ALE 2010:2
Författare

Titel

Sidor

Georg Welin Kungarnas Dalby och biskop Egino 01-23
Jojan Vadenbring Mogens Swave och snapphanarna 24-40


ALE 2010:1
Författare

Titel

Sidor

Owe Wennerholm Datering av Bockstensfyndet 01-12
Fredrik Persson I nationernas skugga? Skånes plats i dansk och svensk historieforskning 13-26
Nils Lewan Mer om historiska kartor 27-30
Aktuellt om arkivaliskt: Suzanne Sandberg Arrendatorer på torp i norra Skåne och Blekinge på 1940-talet 31-32


ALE 2009:4
Författare

Titel

Sidor

Magnus Andersson & Björn Nilsson Döserygg och Skegriedösarna - Megalitgravar på Söderslätt i ny belysning 01-15
Harald Andersson Heliga Kors och S:t Laurentius kyrkor i Ronneby 16-19
Ola Magnell Den urbana borgen och den lantliga staden - djurhållning och kost i det medeltida Sölvesborg 20-24
Anna Maria Göransson Dopfunten i Malmö S:t Petri kyrka och Jöregen Stenhugger 25-32


ALE 2009:3
Författare

Titel

Sidor

Elisabeth Reuterswärd, Sten Skansjö, Ann Christina Ulfsparre och Gert Jeppsson Jan Dahlin - in memoriam 01-02
Jan Dahlin - (Postum utgåva) Carl Christopher Schnell. Fältskären i Lund som räddade den unge Linné (Med efterskrift av Bengt I Lindskog och engelsk sammanfattning av Elisabeth Reuterswärd.) 03-18
Lars Wolff Knut den Stores strider i Skandinavien 1025-1026 19-36


ALE 2009:2
Författare

Titel

Sidor

Eric Rasmusson Halländsk jorddrott med talande stenar 01-05
Margareta Strömbom Bålastugan i Varberg - det första K-märkta huset i Halland 06-17
Tobias Karlsson Vinstdelningssystemet vid Kropps stenkolsgruva 1889-1894 18-23
Margareta Weidhagen-Hallerdt En nyupptäckt ringborg i Helsingborg? 24-36


ALE 2009:1
Författare

Titel

Sidor

Karl Gustav Andersson Den medeltida allmänningsskogen i södra Albo 01-07
Johan Andersson Adeln i Skåne och frågan om avläggandet av trohetsed till Sveriges kung och krona under våren 1658 08-23
Annika Knarrström Grisavad, Rosts täppa och Carl Jonassons - Arkeologi på torp i Skåne och Blekinge 24-36


ALE 2008:4
Författare

Titel

Sidor

Harald Gustafsson Skånes statsbyte 1658 - Vad har det att säga om Sverige och Europa? 01-24
Sven Larsson Adeln i Halland efter Brömsebrofreden 06-26
Jens Lerbom Massavrättningen vid Kristianopel 1677 och något om problemen med övergångstidens historieskrivning 25-32


ALE 2008:3
Författare

Titel - TEMANUMMER HISTORISKA KARTOR

Sidor

Lars Bröms Kartans år 2008 01-02
Björn Dal Kartbilder 03-06
Björn Gäfvert Den första svenska karteringen av Skånelandskapen 07-12
Gert Jeppsson Kort om kartor (’kort’) i Det Konglige Bibliotek 13-14
Torsten Nilson Buhrmans Skånekartor 1684 15-19
Petra Nyberg Landsarkivets kartsamling 20-26
Tomas Germundsson Kartan och landskapets moderna historia - några skånska exempel 27-35
Henrik Svensson Bördighet i bymarker - en analys i GIS av natur och kultur i lantmäterihandlingarna 36-49
Nils Lewan Gränser i vår tillvaro 50-51
Titelsida ur Atlas Novus utgiven av George Mathæus Seutter (1678-1757) i Augsburg (färgtryck) (52)


ALE 2008:2
Författare

Titel

Sidor

Lars Einarsson Ett skeppsvrak i Ronneby skärgård 01-15
Ebbe Nyborg Anders Sunesens helligtrekongersgruppe og baltisk madonnatype 16-26
Marie Olsson Stormansgården i Rebbelberga - Ett storlaget långhus från äldre förromersk järnålder 27-32


ALE 2008:1
Författare

Titel

Sidor

Caroline Arcini och Bengt Jacobsson Vikingarna från Vannhög 01-14
Stefan Persson Bönder, gränsbygd och stat - Östdanska gränsbönder i förhandling med kungamakten 15-34
Aktuellt om antikvariskt
Författare

Titel

Sidor

Erika Rosengren Kilian Stobaeus kuriosakabinett 35-36


ALE 2007:4
Författare

Titel

Sidor

Jan Dahlin och Annika Tergius Lagmannen Carl Hallenborg och hans kommentarer till Linnés Skånska resa 1749 01-14
Tony Björk Skånskt järn på järnåldern. Exemplet Bromölla 15-28
Lennart Carlie Gårdar, hus och avfallshantering under järnåldern 29-36


ALE 2007:3
Författare

Titel

Sidor

Sten Skansjö Örkelljunga 1307 - borg, bygd och brödrastrider 01-16
Mats Olsson Skatt på jord i Skåne 1660-1900 17-27
Aktuellt om arkivaliskt
Författare

Titel

Sidor

Bengt Danielson Ett storverk från 1651 om jordbrukare i Skåne, Blekinge och på Bornholm äntligen i tryck 28-31


ALE 2007:2
Författare

Titel

Sidor

Gert Jeppsson Det småskaliga kriget - Från krigsutbrottet i Skåne 1644 01-03
Håkan Svensson Slagfältsarkeolog 04-16
Evert Persson Slaget vid Borst 1644 17-22
Bo Knarrström m.fl. Undersökningsrapport från Borst 1644 - Skånska bönder mot svenskt kavalleri 23-26
Gert Jeppsson I spåren av Horns krig 1644 - ödeläggelsen i Skåne efter kriget 1644-1645. Exemplet Färs härad. 27-32


ALE 2007:1
Författare

Titel

Sidor

Annika Knarrström Bronsgjutning i Lund i äldre historisk tid 01-16
Fredrik Wachtmeister Landsbygdens egnahem i Malmöhus län 1905-1940 - En studie av markförsäljning till fastigheter som beviljades egnahemslån 17-36


ALE 2006:4 - TEMANUMMER
Författare

Titel

Sidor

Gert Jeppsson BORNHOLMS LÖSEN - Vederlagsgodset i Skåne och Danmark på 1660-talet 01-40


ALE 2006:3
Författare

Titel

Sidor

Anette Frölich Forhistoriens skåninge helede frænder sår. Ny tolkning af artefakter fra Uppåkra 01-09
Jerry Rosengren Läkekonstens Uppåkra 10-20
Jan Dahlin Kancelliets Brevbøger - från det forna Östdanmarks horisont 11-25
Gert Jeppsson Skånelitteratur - ett axplock 26-31


ALE 2006:2
Författare

Titel

Sidor

Kenth Hansen Skånska fideikommiss, II (forts. från Ale 1/2006)
Studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800
01-17
Bodil Persson Provinsialläkararkiv 18-21
Magnus Olofsson och Mats Olsson Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och "utsrkivningarna" 1788 22-30
Aktuellt om antikvariskt
Gert Jeppson
En återfunnen och återbördad kulturskatt - Om de återfunna orgiginalteckningarna av Ferdinand Richter till Gustaf Ljunggrens arbete Skånska Herrgårdar. 31-32


ALE 2006:1
Författare

Titel

Sidor

Lars Larsson Till ära för människor och gudar! Ett trätempel från Uppåkra 01-11
Kenth Hansen Skånska fideikommiss, I
Studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800
12-36


ALE 2005:4
Författare

Titel

Sidor

Göran Olsson Hunnestadsmonumentet - Ett fornminne på tusenåsresa 01-20
Eva Helen Ulvros Dansmästarna vid Lunds universitet 21-34
Aktuellt om antikvariskt
Gert Jeppson
Han skrev ständigt - En presentation av boken med samma namn om ALE:s mångårige styrelseledamot m.m. intendenten för Österlens museum i Simrishamn fil.lic. Gustav Åbergs författarskap, liv och verksamhet. Boken kan beställas från Skånes Hembygdsförbund per e-post: kerstin.arcadius@skaneshembygdsforbund.se 35-36


ALE 2005:3
Författare

Titel

Sidor

Mikael Henriksson Maskbilden från Västra Vång - ett sensationellt järnåldersfynd från Blekinge 01-03
Karl Bergman Ett "buller" i Blekinge - protesterna mot utskrivning av båtsmän till Stora nordiska kriget 04-17
Elisabeeth Reuterswärd Det svenska mottagandet 1945 av flyktingar från koncentrationsläger 18-26
Bob G. Lind Ales stenar som forntida solkalendarium 27-33
Aktuellt om antikvariskt -
Ulf Danell
Sigvard Grubbes dryckesbägare från Lund 34-36


ALE 2005:2
Författare

Titel

Sidor

J. I. Ronny Larsson Mäster Andreas i Ilstorp 01-09
Bengt I. Lindskog Kirurgskolan i Karlskrona på 1700-talet 10-22
Stefan Persson Danmark, Skåne, Göinge ... - danskt härväsende i tidigmodern tid
(forts. från ALE 1/2005)
23-36


ALE 2005:1
Författare

Titel

Sidor

Anders Högberg Hanaskog - en nyupptäckt produktionsplats för lövknivar 01-06
Anna Maria Göransson En bildskärardynasti - Familjen Krembergs verksamhet i Schleswig-Holstein och i Skåne 07-20
Stefan Persson Danmark, Skåne, Göinge ... - danskt härväsende i tidigmodern tid 21-29


ALE 2004:4
Författare

Titel

Sidor

Georg Welin Dalby kyrkas äldsta historia - Ett diskussionsförsök 01-14
Lars Jönsson Gladsaxehus - Ett projekt riktat mot både forskning och allmänhet 15-27
Sten Skansjö Vittskövle - Medeltida privatborg i Helgeådalen 28-36ALE 2004:3
Författare


Titel


Sidor

Lars Larsson Från mossens botten 01-07
Mattias Qviström Om vägar och den allmänna rörelsen - en studie av Clas Trozelius skrifter från 1760-talet 08-19
Curt Roslund Liten astronomilära för Ales stenar 20-25
Johan Löfgren Agrara entreprenörer vid enskifte och laga skifte - Nättraby socken i Blekinge 1807-1869 26-36ALE 2004:2
Författare


Titel


Sidor

Nils Lewan Beskrivningarna till skånska rekognosceringskartan 01-10
Gert Jeppsson Knutsstorp hospital - Otte och Sten Brahes donationer 1571-1614 11-24
Lennart Sundqvist Mat och dryck på Knutsstorp hospital år 1614 25-31
Faktamaterial framtaget av Malmö stadsbibliotek, redigering av Ale-redaktionen Skånelandslitteratur 2001
Bibliografi i urval
32-36ALE 2004:1
Författare


Titel


Sidor

Tuve Skånberg Bomärkenas historia och symboliska betydelse 01-08
Märta Ströberg Ales stenar - en komplicerad anläggning 09-21
Caroline Ranby Ett slottskapell på Arilds läge 22-28
Aktuellt om antikvariskt 1 - Carin Bunte Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens symposium nr 6 29-31
Aktuellt om antikvariskt 2 - Gert Jeppson Fra Torup til Axelvold 32ALE 2003:4
Författare


Titel


Sidor

Carl Aspegren "Gummikungen" Henry Dunker 01-18
Bertil Grahn Skånsk mejerihistoria - En översikt 19-22
Karl Bergman Blekinge i det danska riket 23-36ALE 2003:3 (Temanummer)
Författare


Titel


Sidor

Margareta Granmark Oluff Pedersen i Hollie - En storköpman i 1600-talets Blekinge 03-36ALE 2003:2
Författare


Titel


Sidor

Sten Skansjö Torkel Eriksson in memoriam 01
Elisabeth Reuterswärd Landsarkivet i Lund 100 år - dess äldsta handlingar 900 år 02-05
Ulf Pettersson Här skall det bli andra bullar - en studie av facklig verksamhet inom svensk bagerinäring 06-20
Jan Raneke Tosterup - ett heraldiskt tolkningsproblem från tiden kring sekelskiftet 1500 21-32
Faktamaterial framtaget av Malmö stadsbibliotek, redigering av Ale-redaktionen Skånelandslitteratur 2000
Bibliografi i urval
33-36ALE 2003:1 (Temanummer)
Författare


Titel


Sidor

Tomas Germundsson & Nils Lewan Enskiftet i Skåne 200 år - Reformen 1803 i geografiskt perspektiv 01-32ALE 2002:4
Sammanställare


Titel


Sidor

Marianne Jeppsson REGISTER 1991 - 2000 05-75ALE 2002:3
Författare


Titel


Sidor

Bodil E. B. Persson Fältsjukorna och krigen i Skåne 01-17
Lars Larsson Resultat från 2001 och 2002 års utgrävningar i Uppåkra 18-20
Inga-Lill Cedergren Ehrnbergs Läderfabrik i Simrishamn - en studie av relationer mellan arbetare och arbetsledning 1918-1975 21-39
Fredrik Svanberg och Elisabeth Bengtsson AKTUELLT OM ANTIKVARISKT
VikingaTider - en vandring genom 300 års historia
40-41
Sten Skansjö Lantmäteriarkiven och forskningen 42-44ALE 2002:2
Författare


Titel


Sidor

Bo Knarrström & Marie Olsson I skuggan av Tågerup - en fångststation från jägarstenålder 01-07
Karl-Johan Andersson Brädgårdskonflikten i Halmstad 1931 08-21
Nils Lewan Ett alltmera gränslöst Skåne 22-27
Malmö stadsbibliotek (redigering Ale-redaktionen) Skånelandslitteratur 1999 - Bibliografi i urval 28-31ALE 2002:1
Författare


Titel


Sidor

Mattias Qviström Enskiftets vägar 01-10
Birger I. Ohlsson Bråckband och blekingesill, risbränne och knäppa 11-25
Daniel Melchert Planarbetet bakom rekordårens bostadsbyggande - exemplet Malmö 26-32