Tidskriften ALE

Denna sida är uppdaterad 2021-10-08 av Björn Magnusson Staaf och Anders PerssonVälkommen till Tidskriften Ales hemsida!

För att bli medlem: Klicka här

På denna hemsida återfinner du information om både vår tidskrift och våra föreningsaktiviteter, som kan vara av intresse för dig som redan är prenumerant och medlem i föreningen eller kanske vill bli det. Men, här finns också information för dig som kanske vill bidra med en artikel eller helt enkelt är nyfiken på tidskriften och föreningen.

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet. Föreningen bildades redan 1866 av historieprofessorn Martin Weibull (1835-1902). Mer om vår förenings historia återfinner du på följande länk: Om tidskriften Ale:s historia

Artiklarna i tidskriften kommer ut med fyra häften om året. De har fokus på historiska, arkeologiska m.fl. ämnen med särskild koppling till de så kallade Skånska landskapen, med vilka avses landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Texterna kan beröra teman från äldsta stenålder till 2000-talets samtidshistoria.

Den gemensamma nämnaren är det geografiska rummet. Tidskriften har som främsta syfte att presentera den senaste aktuella forskningen med koppling till de skånska landskapen. Skribenterna består både av akademiska forskare från discipliner såsom historia, arkeologi, etnologi, konstvetenskap, och kulturgeografi och av andra framstående experter på olika aspekter av lokalhistoria.

Här på hemsidan kan du, förutom att få information om tidskriften och föreningen, även läsa äldre nummer av Ale från 1961, då tidskriften startade.

För att läsa äldre nummer av Ale såsom PDF-filer - de senaste fem åren är inte tillgängliga som PDF-filer - klickar du på följande länk: Till Ale som PDF-filer med sökfunktion  

För att läsa dessa äldre nummer av Ale såsom PDF-filer kan du behöva Acrobat Reader. Acrobat Reader installerar du via denna länk: Installera Acrobat Reader.

Återigen, hjärtligt välkommen till Ales hemsida! Är du inte redan medlem och prenumerant på Ale så hoppas vi att du snart vill bli det!

Lund 2021-10-08
Björn Magnusson Staaf
Ordf. i föreningen